Skripta - letecká doprava

Cílem těchto skript je přispět ke zlepšení znalostí studentů i dalších zájemců o problematiku obchodní letecké přepravy.

Mimo popis existující situace a pravidel mezinárodní spolupráce obsahují skripta také některé praktické zkušenosti z vývoje letecké dopravy.

Další informace můžete získat z knih o letecká problematice zde.