Smart Buttons

Naprogramujte si vlastní chytrá tlačítka a pomozte svým agentům používat konzistentní vstupy.

Plugin pro Travelport Smartpoint.

sb1.png
sb2.png
sb3.png

Co to je?

Smart Buttons je skriptovací řešení, které je dostupné ve formě Smartpoint pluginu. K přípravě skriptů můžete využít programovací jazky XML, C# nebo úryvky kódu. Vytvořená tlačítka můžete okamžitě aktualizovat prostřednictvím centralizovaného XML souboru. Plugin nabízí tři módy přípravy skriptů podle úrovně vaší znalosti programování:

  • Snadný mód

  • Standardní mód

  • Vývojářský mód (vyžaduje znalost programování v C#)

Smart Buttons lze nastavovat na více úrovních: firemní, pobočkové a individuální.

Co je k dispozici ve snadném módu?

V tomto módu uživatelé nejčastěji vytvářejí Smart Buttons pro často se opakující vstupy s možností doplnění volného textu nebo možností výběru z definovaného seznamu.

sb4.png
sb5.png

  • Proměnné můžete sbírat 3 způsoby: načtením z terminálového okna, vytvořením vlastních proměnných nebo použitím systémových proměnných.

  • Interakce s terminálovým oknem.

Co je k dispozici ve standardním módu?

  • Připomínky uživatelům, aby zaznamenávali údaje, jako je nákladové středisko, a možnost spouštět kryptické vstupy se získanými proměnými.

  • Seskupování otázek do bloku.

  • Možnosti v rozbalovací nabídce.

  • Pokud používáte různé scénáře podle toho, co uživatel zvolí, definujte podmínky pokud, pak.

  • Spouštějte další aplikace, např. Word, Excel nebo odkaz na webovou stránku.